Jesenná škola KSP

2015

Oficiálna komunikácia

Akékoľvek otázky a pripomienky radi uvítame na jesko@ksp.sk.

Zodpovedné osoby

Michal Anderle
e-mail: zaba@ksp.sk
telefónne číslo: 0908 201 044

Marián Horňák
e-mail: sysel@ksp.sk

Organizátor

Akciu organizuje Korešpondenčný seminár z programovania, ktorý je súčasťou občianskeho združenia Trojsten.

Trojsten
Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava 4