Jesenná škola KSP

2013

Čo sa dialo v roku 2013?

Ješko 2013 bol týždenný tábor s cielom naučiť žiakov základy programovania.

Kde a kedy?

Akcia sa uskutočnila v priestoroch Matfyzu (FMFI UK). Začiatok bol v pondelok 9.9.2013 a koniec v piatok 13.9.2013.

Kto tam bol?

Akcie sa zúčastnilo 47 žiakov z bratislavských základných a stredných škôl.

Vedúcovali, organizovali a pomáhali pri akcii nasledovní ľudia (v abecednom poradí).

Michal 'Žaba' Anderle, Anička Dresslerová, Michal 'mišof' Foríšek, Askar Garufov, Marián 'Syseľ' Horňák, Ján 'JaNo' Hozza, Baša Klembarová, Martin 'Maják' Králik, Petra Kubincová, Roman Kulvanec, Mária 'Maru' Mrocková, Jaro Petrucha, Milan 'Miňo' Plžík, Jozef 'YoYo' Šiška, Maja Vajdová