Jesenná škola KSP

2015

Čo je to JeŠko?

Ješko je vzdelávací denný tábor, ktorého cieľom je zoznámiť žiakov základných škôl s informatikou a programovaním. Je vedený študentami FMFI, ktorí sa počas jedného týždňa budú snažiť naučiť účastníkov základné črty programovania, čo im pomôže ďalej rozvíjať ich talent či už samoštúdiom, alebo cez Olympiádu v informatike a Korešpodenčný seminár z programovania.

Pre koho je určený?

Ješko je určený pre žiakov základných škôl, poprípade prvákov na strednej škole, ktorých baví a zaujíma informatika, matematika alebo fyzika a radi sa zaoberajú tým, prečo a ako veci fungujú.

Čo všetko sa naučí a načo to bude môcť využiť?

Naším cieľom je prostredníctvom tvorby jednoduchých počítačových hier zoznámiť žiakov s programovacím jazykom Python a pomôcť im pri osvojovaní základných programátorských techník.

Nadobudnuté vedomosti budú môcť následne uplatniť pri riešení Olympiády z informatiky alebo Korešpodenčného semináru z programovania. Riešenie oboch spomínaných súťaží má niekoľko výhod. Okrem toho, že dobré výsledky môžu viesť k prijatiu na niektoré vysoké školy bez prímačiek, študent sa môže prebojovať až na Medzinárodné kolo olympiády.

Kedy a kde sa bude konať?

Akcia sa uskutoční v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Začiatok bude v pondelok 7.9.2015 a koniec v piatok 11.9.2015.

Ako môžem pomôcť?

Ak poznáte niekoho, kto by o túto akciu mohol mať záujem, odkážte ho na túto stránku aby sa hneď prihlásil.

Poprípade môžete vytlačiť náš plagátik (PDF) a vyvesiť ho u Vás v škole, aby sa o ňom žiaci dozvedeli.